Στα χαμηλότερα επίπεδα εννέα μηνών υποχώρησε τον Αύγουστοο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνηες στις ΗΠΑ. 

 

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος που απαρτίζει το Conference Board ανακοίνωσε ότι ο δείκτης υποχωρησε στο 60,6 από 65,4, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μικρή αύξηση στο 66.