Στα 9,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημίες μετά από φόρους για τον όμιλο της Fourlis στο α' εξάμηνο 2012 έναντι κερδών 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

 

Ειδικότερα, ο Όμιλος Fourlis το πρώτο εξάμηνο του 2012 παρουσίασε πωλήσεις € 186,2 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 4,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 (€ 192,1 εκατομμύρια στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες). 

 

Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής αθλητικών ειδών-INTERSPORT αυξήθηκαν κατά 24,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2011, οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού-ΙΚΕΑ μειώθηκαν κατά 9,6% και οι πωλήσεις του κλάδου χονδρικής ηλεκτρικών ειδών μειώθηκαν κατά 29,1% σε σύγκριση με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του κλάδου το πρώτο εξάμηνο του 2011. 

 

Παρά τις αντικειμενικά δυσμενείς συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα, όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου κέρδισαν σημαντικό μερίδιο σε μία έντονα πτωτική αγορά. 

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,3 εκατομμύρια (€ 13,9 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2011).

 

Σε ενοποιημένο επίπεδο οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 10,8 εκατομμύρια έναντι κερδών € 3,6 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2011. Έτσι ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας € 9,6 εκατομμύρια έναντι κερδών € 1,7 εκατομμύρια το αντίστοιχο διάστημα του 2011. 

 

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), παρά τον έντονα πτωτικό ρυθμό στην αγορά του επίπλου και των ειδών οικιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα για τέταρτη συνεχή χρονιά, πέτυχε αύξηση μεριδίου αγοράς με πωλήσεις € 122,7 εκατομμύρια για το πρώτο εξάμηνο του 2012 μειωμένες κατά 9,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011. 

 

Το EBITDA έφθασε τα € 3,6 εκατομμύρια έναντι € 11,9 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2011. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. 

 

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 24,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2011, στα € 51,2 εκατομμύρια.

 

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA € 2,1 εκατομμύρια σε σχέση με € 1,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 82 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 39, Ρουμανία 21, Τουρκία 15, Βουλγαρία 5 και Κύπρο 2) έναντι 68 στο τέλος του πρώτου εξάμηνου του 2011. 

 

Η λιανική ειδών ένδυσης (ΝEW LOOK) ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στον Όμιλο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2011. Ο Όμιλος Fourlis εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα NEW LOOK στις 25 Αυγούστου του 2011 στη Ρουμανία ενώ σήμερα λειτουργούν 7 καταστήματα στη χώρα αυτή. Η ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων NEW LOOK συνεχίζεται το 2012 με το άνοιγμα και νέων καταστημάτων, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 είχε πωλήσεις € 1,5 εκατομμύρια. 

 

Τέλος, η δραστηριότητα χονδρικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, παρουσίασε πωλήσεις € 10,8 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2012.