Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2012 μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι το Τεύχος Προκήρυξης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό που προκήρυξε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α. Ε. (ΕΤΑΔ), για την εκμίσθωση του Γυάλινου Κτίσματος Β09 (πρώην Papagalino) στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Γουδή.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 12 έτη, με σκοπό τη διαχείριση και λειτουργία του ακινήτου, η συνολική επιφάνεια του οποίου είναι 460 τ. μ. 

Το Τεύχος Προκήρυξης διατίθεται στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΤΑΔ (Βουλής 7, Σύνταγμα) και στον δικτυακό της τόπο www.etasa.gr. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 210 3339535 και 210 3339697.