Καταθέσεις ύψους 6,5 δισ ευρώ επέστρεψαν στις τράπεζες από τις αρχές Ιουλίου και μέχρι τις 24 Αυγούστου, καθώς σταδιακά αποκαταστάθηκε το κλίμα εμπιστοσύνης στην αγορά, που είχε κλονιστεί από τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις.

Ωστόσο τα ποσά που επέστρεψαν είναι σημαντικά μικρότερα από τα 15,3δισ ευρώ που είχαν αποσύρει οι καταθέτες τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο.

Συγκεκριμένα τα υπόλοιπα των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις τράπεζες στο τέλος Ιουλίου ανήλθαν στα 154δισ ευρώ, και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 157δισ ευρώ στο τέλος Αυγούστου.

Ενώ από την αρχή του χρόνου οι «διαρροές» ξεπερνούν τα 17δισ ευρώ (τα υπόλοιπα καταθέσεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2011 ήταν 174,22δισ ευρώ και στο τέλος Ιουνίου 2012 είχαν μειωθεί στα 150,59δισ ευρώ).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την περίοδο Ιανουαρίου 2010- Ιουλίου 2012, «έφυγαν» από τις τράπεζες καταθέσεις ύψους 83δισ ευρώ. Από τα χρήματα αυτά, ποσό ύψους περί τα 30 με 35δισ ευρώ κατευθύνθηκε σε τράπεζες του εξωτερικού. Επίσης μεγάλο μέρος από τις αναλήψεις χρησιμοποιήθηκε από τους καταθέτες για να καλύψουν πάγιες ανάγκες, λόγω των δραστικών περικοπών που υπέστησαν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, αλλά και των εξαιρετικά υψηλών ποσοστών ανεργίας.

Παράλληλα συνεχίζεται η απομόχλευση στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών με τα υπόλοιπα των δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά να υποχωρούν στα 234,37δισ ευρώ τον Ιούλιο φέτος από 254,24δισ ευρώ, ένα χρόνο πριν.

Ο ρυθμός χρηματοδότησης μειώθηκε στο -4,8% και η καθαρή ροή δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1,43 δισ ευρώ.

Ειδικότερα τα υπόλοιπα των δανείων προς επιχειρήσεις μειώθηκαν στα 112δισ ευρώ (από 122,3δισ ευρώ τον Ιούλιο 2011) και ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης υποχώρησε στο -5,3%.

Τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων υποχώρησαν στα 75,74δισ ευρώ με το ρυθμό πιστωτικής επέκτασης στο -3,5% δάνεια των νοικοκυριών και των καταναλωτικών δανείων στα 30,85δισ ευρώ (ρυθμός χρηματοδότησης -5,9%).

 

Πηγή: Ημερησία