Δραστικές περικοπές εφ' όλης της ύλης προτείνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Λαϊκής Τράπεζας. Χθες για πέντε ώρες οι τεχνοκράτες του οίκου KPMG ανέλυαν στους διοικητικούς συμβούλους της Λαϊκής Τράπεζας το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Δηλώσεις μετά την ανάλυση του σχεδίου δεν έγιναν, αλλά, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, απώτερος στόχος είναι η επαναφορά της Λαϊκής, σε ορίζοντα πενταετίας, σε κερδοφόρα πορεία και η επιστροφή της σε ιδιώτες μετόχους.

Η εκπόνηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Λαϊκής Τράπεζας περιλαμβανόταν στο διάταγμα που εξέδωσε τον περασμένο Μάιο ο υπουργός Οικονομικών περί αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Λαϊκής.

Το διάταγμα περιελάμβανε σε κάποιο βαθμό και τους όρους του σχεδίου αναδιάρθρωσης, οι οποίοι αναφέρονταν σε μείωση εξόδων προσωπικού της τράπεζας τουλάχιστον κατά 10% το 2012 και πρόσθετο 8% το 2013, μείωση αποδοχών και ωφελημάτων του προσωπικού στην Κύπρο κατά μέσο όρο τουλάχιστον 12,5% σε ετήσια βάση και με κλιμακωτή εφαρμογή κατόπιν διαβούλευσης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και μείωση άλλων λειτουργικών δαπανών τουλάχιστον κατά 7%.