Αύξηση 3,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) του μηνός Ιουλίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2011, έναντι αύξησης 9,1% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιούλιο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2012, παρουσίασε αύξηση 2,0%, έναντι αύξησης 1,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

 

Παράλληλα, ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2011 – Ιουλίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2010 – Ιουλίου 2011, παρουσίασε αύξηση 6,2%, έναντι αύξησης 7,1%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

 

1. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2012 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2012

 

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 2,0%, το μήνα Ιούλιο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

 

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 2,0%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 2,1%

 

2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2012 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2011

 

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 3,8%, το μήνα Ιούλιο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2011, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

 

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 4,1%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 2,6%