Την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της εταιρείας τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2012 έως 30/6/2012 καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου της εταιρείας και του ομίλου της Byte Computer, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 

 

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2012 έως 30/6/2012 θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες ΝΙΚΗ και ΕΞΠΡΕΣ την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012.