Στις 30/8 θα ανακοινώσει την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 1.1.2012-30.6.2012 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της ίδιας περιόδου η Ζάμπα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.