Η Chartis συνεχίζει να ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό της, δημιουργώντας ελκυστικές ευκαιρίες για ανάδειξη και επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών της, αλλά και επενδύοντας σε επαγγελματίες με τεχνική κατάρτιση και διάθεση για καινοτομία. 

 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο αυτό, ο Θανάσης Πετρόπουλος ανέλαβε καθήκοντα Consumer Lines Director, έχοντας υπό την ευθύνη του το σύνολο των προγραμμάτων ασφάλισης προσωπικών κινδύνων. Ξεκινώντας την πορεία του στην AIG το 1997, ο κ. Πετρόπουλος κατέχει από το 2006 τον ρόλο του Chief Underwriter Personal Lines. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. 

 

Η Φιλίτσα Τσιάμα ανέλαβε καθήκοντα Human Resources Director, προερχόμενη από την Carglass όπου κατείχε τη θέση της Human Resources Manager. Στο παρελθόν είχε εργαστεί στις εταιρίες Sanofi Aventis S.Α. και Bristol-Myers Squibb, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Human Resources από το Alba Graduate Business School. 

 

Στο ανθρώπινο δυναμικό της Chartis εντάχθηκε και ο Θεοδόσης Ιγνατίδης στη θέση του Chief Financial Officer, προερχόμενος από την Ernst & Young Ελλάς όπου κατείχε τη θέση του Partner/ Executive Director από το 2000. Με προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Ιγνατίδης είναι εγγεγραμμένος στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και fellow member του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA, UK).

 

Σημαειώνεται πως ο κ. Πετρόπουλος και η κα Τσιάμα ανέλαβαν τα νέα τους καθήκοντα μετά τη μετακίνηση των προκατόχων τους μέσα στην Chartis. 

 

Έτσι, ο Αντώνης Παπαδόπουλος ο οποίος κατείχε μέχρι πρότινος τη θέση του Consumer Lines Director στην Ελλάδα, ανέλαβε καθήκοντα Head of Personal Lines, Central Region, έχοντας υπ’ ευθύνη του την ανάπτυξη των προσωπικών ασφαλίσεων σε 21 χώρες της Ασίας της Ευρώπης και της Αφρικής. Αντίστοιχα, η Μαρία Πατακιούτη, μέχρι πρότινος HR Director της Chartis στην Ελλάδα, ανέλαβε τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού σε χώρες της Μέσης Ανατολής, Βορείου Αφρικής και Νότιας Ασίας.