Το ποσό των 9 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα η Ιταλία σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. 

 

Το υπουργείο διέθεσε γραμμάτια 181 ημερών με επιτόκιο 1,585% από 2,454% στην αντίστοιχη δημοπρασία που είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου.