Πακέτο 457.910 τεμαχίων (αφορούν το 0,9% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) πραγματοποιήθηκε στην Τηλέτυπος μέσω του Χ.Α. 

 

Η συναλλαγή υλοποιήθηκε στην τιμή των 0,80 ευρώ και η συνολική της αξίας διαμορφώθηκε σε 366.328 ευρώ.