Σε απροσδόκητη μείωση των επιτοκίων προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας, για πρώτη φορά σε διάστημα 2,5 χρόνων.

 

Ειδικότερα, η Magyar Nemzeti Bank μείωσε το βασικό επιτόκιο, το επιτόκιο καταθέσεων 2 εβδομάδων κατά 25 μονάδες βάσης στο 6,75%.