Αμετάβλητο στο 1,5% διατήρησε η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας το βασικό επιτόκιο. 

 

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, το βασικό της επιτόκιο θα διατηρηθεί σταθερό μέχρι το 2013.