Η ανάπτυξη του ΑΕΠ  των ΗΠΑ επιταχύνθηκε στο β΄ τρίμηνο, σύμφωνα με την νέα εκτίμηση του υπουργείου Εμπορίου της χώρας. 


Η 
παραγωγή της οικονομίας αυξήθηκε 1,7% με βάση την δεύτερη καταμέτρηση, μέγεθος που δημιουργεί την προοπτική επιτάχυνσης της ανάπτυξης στο β΄εξάμηνο του έτους. 


Οι αναλυτές περίμεναν ελαφρά επιτάχυνση της αμερικανικής παραγωγής. Ειδικότερα, κατά μέσο όρο οι αναλυτές περίμεναν την ανάπτυξη 1,7%. 


Στην πρώτη καταμέτρηση η ανάπτυξη του αμερικανικού ΑΕΠ είχε εκτιμηθεί στο 1,5%. 


΄Ύστερα από συρρίκνωση 3,1% το 2009, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε 2,4% το 2010 και 1,8% πέρσι.