Στην έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης α΄ εξαμήνου 2012 προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ, βάσει της οποίας και εν μέσω οικονομικής κρίσης στον χώρο των εμπορικών συναλλαγών τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 3,20% ανερχόμενα σε 52.986.374,76 ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Παράλληλα, παρουσιάστηκε αύξηση εσόδων από το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Προβλήτας Ι) κατά +30,77%, αύξηση εσόδων από τον κλάδο κρουαζιέρας κατά +16,75% και αύξηση εσόδων από το car-terminal κατά +9,48%.

 

Τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 4,08%. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 9.827.330,44 ευρώ έναντι 4.493.246,44 ευρώ του 2011, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1.120.047,87 ευρώ έναντι 3.655.590,12 ευρώ του 2011, μείωση η οποία οφείλεται από αντιλογισμό στα έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις.

 

Σημειώνεται ότι ο ΟΛΠ δεν αντιμετωπίζει πιστωτικούς και συναλλαγματικούς κινδύνους, ούτε η εφαρμογή του PSI είχε αποτελέσματα επ’ αυτού. Φυσικά, ο κύριος όγκος εργασιών του κυρίως λόγω κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας εμφανίζεται συνήθως αυξητικός κατά το β΄ εξάμηνο έκαστου έτους, ενώ δύο έργα του (Λιμένας Αλών και Λιμένας Αγ. Νικολάου) εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Περιφέρειας Αττικής).

 

Όπως τόνισε ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης «η πολιτική επιλογή στήριξης της κρουαζιέρας και η ενίσχυση των μηχανισμών του transit φορτίου στα containers και το car-terminal, παράλληλα με τις λειτουργικές και εργασιακές μεταβολές οδηγούν και φέτος την εταιρία για τρίτη συνεχή χρονιά (2010-2012) σε κερδοφόρα χρήση».