Μειωμένα καθαρά κέρδη και κύκλο εργασιών εμφάνισε η Alpha Αστικά Ακίνητα κατά τo α' εξάμηνο του 2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011.


Ο κύκλος εργασιών ανήλθε αντιστοίχως σε 4,9 εκατ. ευρώ από 5,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.