Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Γρ. Σαράντης για το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν στα 2,99 εκ. ευρώ μεωμένα κατά 5,75%.

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 116,73 εκ. από 111,88 εκ. το 2011, αύξηση που αποδίδεται στις επιδόσεις της μητρικής και στην ανάπτυξη ξένων αγορών του ομίλου.