Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια δημοσίευσε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα το Β’ τρίμηνο, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Ομίλου στα €197 εκ. (+36% έναντι Β’ τριμ. 2011), κυρίως λόγω των περιθωρίων διύλισης που κυμάνθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το Δ΄ τρίμηνο 2008 (ενδεικτικά περιθώρια FCC Μεσογείου στα 6,6 $/bbl.) καθώς και της θετικής επίπτωσης από τον έλεγχο δαπανών με τα σταθερά κόστη μειωμένα κατά 10%. 

Η επίδοση αυτή επετεύχθη σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, με την ελληνική αγορά επηρεασμένη από αυξημένη αβεβαιότητα, επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας και μειωμένη οικονομική δραστηριότητα, που οδήγησαν σε περεταίρω υποχώρηση της εγχώριας αγοράς καυσίμων κατά 12%. Επιπλέον, κατά το Β’ τρίμηνο, το εμπάργκο στο Ιράν και η ανάγκη για προσαρμογή στις πηγές προμήθειας αργού επιδείνωσαν περαιτέρω το ήδη δύσκολο περιβάλλον. 

Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη στα €86 εκ. (-7% έναντι Β’ τριμ. 2011) επηρεάστηκαν από ζημιές συναλλαγματικών διαφορών ύψους €46 εκ. λόγω αποτίμησης των δανείων σε δολάρια ΗΠΑ. 

Η πρόσκαιρη μείωση των τιμών αργού οδήγησε σε υψηλές ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων που, σε συνδυασμό με άλλα μη λειτουργικά αποτελέσματα, επηρέασαν αρνητικά τα δημοσιευμένα αποτελέσματα κατά €142 εκ., οδηγώντας σε Καθαρές Ζημιές €-28 εκ. (Β’ τριμ. 2011: Κέρδη €60 εκ.). Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στο α΄ εξάμηνο ανήλθαν στα 131 εκατ. ευρώ.


Η μείωση στο κεφάλαιο κίνησης οδήγησε σε υποχώρηση του Καθαρού Δανεισμού σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2012 στα €1,8 δισ και το δείκτη μόχλευσης Δανεισμού / Απασχολούμενων Κεφαλαίων στο 43%. 

Η διαδικασία εκκίνησης του διυλιστηρίου Ελευσίνας ολοκληρώνεται και οι πρώτες πωλήσεις προϊόντων από το νέο διυλιστήριο έχουν προγραμματιστεί για αρχές Σεπτεμβρίου. 

Η αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών που λήγουν στο Δ’ τριμ. 2012 και Α’ τριμ. 2013 βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Σημαντικό μέρος του δανείου θα προέλθει από ελληνικές και ξένες τράπεζες που έχουν αναλάβει ρόλο διοργανωτή (MLA). 

Ο Όμιλος συμμετείχε στη διαδικασία για την απόκτηση αδειών Έρευνας Υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό Κόλπο και στα Ιωάννινα, ηγούμενος κοινοπραξίας με τις εταιρείες Melrose Resources και Edison, με τον κάθε εταίρο να συμμετέχει με ποσοστό 33,3%. 

Ο Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, σχολίασε: 

«Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο 2012, παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε στις αγορές μας, καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκίνησης του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου Ελευσίνας, το οποίο θα αρχίσει να συνεισφέρει σημαντικά στα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές του Ομίλου». 

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών κλάδων: 

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ 

- Πολύ καλές επιδόσεις από το διυλιστήριο Ασπροπύργου, μείωση σταθερών εξόδων κατά 12% και αριστοποίηση εφοδιασμού αργού οδήγησαν σε Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €152 εκ. (Β’ τρίμηνο 2011: €98 εκ.) στην εγχώρια διύλιση. 
- Η αύξηση μεριδίων αγοράς σε μια επιδεινούμενη εσωτερική αγορά καυσίμων και οι αυξημένες εξαγωγές είχαν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους όγκους πωλήσεων. 
- Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης επαναλειτούργησε στα μέσα Ιουλίου, μετά από προγραμματισμένη συντήρηση των μονάδων διύλισης αργού και αναμόρφωσης νάφθας. 
- Το διυλιστήριο της ΟΚΤΑ συνεισέφερε €4 εκ. στα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA, ενώ οι όγκοι πωλήσεων επηρεάστηκαν από τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς. 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 

- Παρά τη μείωση ζήτησης καυσίμων κίνησης, βελτιώθηκαν οι επιδόσεις λόγω αύξησης μεριδίων αγοράς, θετικής συνεισφοράς των καυσίμων αεροπορίας και αυστηρότερου ελέγχου πιστώσεων. 
- Η μείωση εξόδων (15% έναντι Β’ τριμ. 2011) αντιστάθμισε τους χαμηλότερους όγκους, με αποτέλεσμα τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέλθουν στα €9 εκ., έναντι €4 εκ. το Β’ τρίμηνο του 2011. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

- Παρά το επιδεινούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον στις περισσότερες αγορές του εξωτερικού, η αύξηση όγκων στη Βουλγαρία, μεριδίων αγοράς στο Μαυροβούνιο καθώς και η θετική επίδοση στην Κύπρο οδήγησαν σε αύξηση κερδοφορίας 11%, με το EBITDA στα €12 εκ. 

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ 

- Η μείωση στις διεθνείς τιμές και τα περιθώρια του πολυπροπυλενίου οδήγησαν σε Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €14 εκ. (Β’ τριμ 2011: €19εκ.). Ο αυξημένος εξαγωγικός προσανατολισμός (65% των πωλήσεων Α’ εξαμήνου κατευθύνθηκε σε επιλεγμένες αγορές της Μεσογείου) και η μείωση των εξόδων σταθεροποίησαν την επίδοση. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

- Η μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρισμού και την ηλεκτροπαραγωγή από Φ.Α. οδήγησαν την Elpedison σε χαμηλότερη παραγωγή με το EBITDA να διαμορφώνεται στα €13 εκ., μειωμένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. 
- Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθε στα €15 εκ. επηρεασμένη από προβλέψεις για την επίλυση των εκκρεμοτήτων σε διαιτησία με τη ΔΕΗ. Η μείωση της ζήτησης στο τρίμηνο οδήγησε σε χαμηλότερους όγκους πωλήσεων κατά 12% και μειωμένα λειτουργικά αποτελέσματα.