Καρπούς έχει ξεκινήσει να αποδίδει η έντονη προσπάθεια διεθνοποίησης που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια ο όμιλος της Kleemann, καθώς το δεύτερο τρίμηνο του έτους έκλεισε με κερδοφορία, ενώ το πρώτο εξάμηνο παρουσίασε σημαντικά βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012. 

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρά το «πάγωμα» της ελληνικής αγοράς, ο όμιλος -ποντάροντας στην εξωστρέφειά του- έχει καταφέρει στο πρώτο εξάμηνο του έτους να έχει παρουσία σε 76 χώρες, έναντι 65 και 59 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011 και 2010.

 

Το ποσοστό εξαγωγών του ανέρχεται σε 74%, το πελατολόγιο έχει αυξηθεί κατά 46%, ενώ η αξία των πωλήσεων που προέρχεται από νέους πελάτες διαμορφώνεται στο 15% του συνολικού τζίρου. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 38,2 εκ ευρώ από 44,2 εκ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένος κατά 13,6%. 

 

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία, ο όμιλος διαθέτει εξαιρετική κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς οι λειτουργικές ροές του εξαμήνου ήταν θετικές και ανήλθαν σε 6,9 εκατ. ευρώ από 3,7 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώνεται σε μόλις 7,2 εκατ. ευρώ. 

 

Παράλληλα, το μικτό περιθώριο του ομίλου παρουσιάζεται μειωμένο εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών -γεγονός αναμενόμενο βάσει των συνθηκών της αγοράς- καθώς και της εντατικοποίησης των προσπαθειών διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού.

 

Αντίστοιχα επηρεασμένο είναι και το καθαρό περιθώριο, το οποίο όμως περιλαμβάνει και υψηλές προβλέψεις για επισφάλειες πελατών ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, υψηλά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους περίπου 0,5 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν για την ανάπτυξη και ενίσχυση γραφείων στο εξωτερικό, τη ζημία των νεοσύστατων θυγατρικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Κίνα ύψους 524 χιλ. ευρώ, αλλά και επιβάρυνση από συναλλαγματικές διαφορές της θυγατρικής στην Τουρκία περίπου 487 χιλ. ευρώ. 

 

Το EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε σε 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι 3,4 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ η ζημία μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν -1,6 εκατ. ευρώ, από 0,5 εκατ ευρώ το 2011. 

 

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας, βασικός στόχος και για το δεύτερο εξάμηνο του 2012 είναι η εύρυθμη λειτουργία και αξιοποίηση των δύο νέων παραγωγικών μονάδων σε Κίνα και Σερβία, οι οποίες θα ενισχύσουν την παραγωγική δυναμικότητά της, η διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού και παράλληλα η βελτίωση των επιδόσεων στις υφιστάμενες αγορές. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση προσβλέπει σε βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων στο δεύτερο εξάμηνο του 2012, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα θα συνεχίζουν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου τού δίνουν τη δυνατότητα να υπερκαλύπτει τις λειτουργικές του ανάγκες και επιπλέον να χρηματοδοτεί την γεωγραφική, αλλά και προϊοντική του ανάπτυξη.