Στα 38,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές για την Αεροπορία Αιγαίου στο α' εξάμηνο 2012 έναντι ζημιών 19,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

 

Αναλυτικά, στο πρώτο εξάμηνο του 2012 ο κύκλος εργασιών της ΑEGEAN ανήλθε σε €269,4 εκ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 9%, κυρίως λόγω της κάμψης κατά 13% που σημειώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο. 

 

Η Aegean μετέφερε 2,7 εκ. επιβάτες το πρώτο εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 8% σε σχέση με πέρυσι, με την εταιρία να εκτελεί 13% λιγότερες πτήσεις και πετυχαίνοντας αύξηση πληροτήτων από 64,6% σε 69,5%, με χαμηλότερους όμως ναύλους.

 

Οριακή μείωση κατά 2% καταγράφηκε στην επιβατική κίνηση εξωτερικού, που ανήλθε σε 1,5 εκ. επιβάτες ενώ συνεχίστηκε η κάμψη στο εσωτερικό με πτώση της κίνησης κατά 14% σε 1,2 εκ. επιβάτες.

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κάμψη στην κίνηση εξωτερικού άφορα την κύρια βάση της εταιρίας την Αθήνα, ενώ από τις υπόλοιπες βάσεις της Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας και Λάρνακας σημειώθηκε αθροιστικά αύξηση 6%.

 

Το καθαρό αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €38,5 εκ., σημαντικά επιβαρυμένο σε σχέση με ζημιές €19,8 εκ. το 2011. 

 

Η ανασφάλεια που δημιουργήθηκε στους δυνητικούς επισκέπτες της χώρας κατά το διάστημα των διπλών εκλογών, η συνεχιζόμενη υποχώρηση της ζήτησης στο εσωτερικό, οι τιμές του πετρελαίου καθώς και η πτώση του ευρώ, επηρέασαν αρνητικά το αποτέλεσμα του δευτέρου τρίμηνου που ήταν ιδιαίτερα αδύναμο. 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €181 εκ. την 30.06.2012. 

 

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: 

 

«Η αδυναμία της εσωτερικής ζήτησης ήταν αναμενόμενη, όχι όμως και η σημαντική κάμψη της τουριστικής κίνησης, ιδιαίτερα προς Αθήνα, κατά τους παραδοσιακά ισχυρούς μήνες Μάιο και Ιούνιο, γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά το αποτέλεσμα μας. Από τον Ιούλιο οι τουριστικές αφίξεις δείχνουν να ομαλοποιούνται προς την υπόλοιπη χώρα όχι όμως και προς την Αθήνα. 

 

Παρά την κάμψη, με την κατάλληλη διαχείριση του δικτύου πετύχαμε σημαντικά ενισχυμένες πληρότητες, με χαμηλότερους όμως ναύλους. 

 

Η παρουσία μας στις κύριες αγορές της Γερμανίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Ισραήλ και Βελγίου, έχει ενισχυθεί με πτήσεις από τις 6 βάσεις μας στην Ελλάδα, ενώ για πρώτη φορά πετάξαμε προς Τσεχία, Ουγγαρία, Ουκρανία και Γεωργία. 

 

Οι προσπάθειες για την διαχείριση του κόστους ωριμάζουν σταδιακά και αναμένεται να αποδώσουν αποτελέσματα το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους. Η αδυναμία και οι αβεβαιότητες της ελληνικής οικονομίας απαιτούν περαιτέρω σημαντικές προσαρμογές, ευελιξία και εξωστρέφεια.»