Ζημίες 2,5 εκατ. ευρώ εμφάνισε η εταιρεία Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (Χίλτον) για το πρώτο εξάμηνο του 2012, έναντι κερδών 0,1 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Σε ό,τι αφορά τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, αυτά διαμορφώθηκαν στο εξεταζόμενο διάστημα σε 0,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 11,0 εκατ. ευρώ έναντι 15,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.