Στο Α’ Εξάμηνο του 2012, η Neon Energy Ελλάδας καθώς και ο Όμιλος Neon Energy κατέγραψε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα με αύξηση της τάξεως 400% από την περσινή περίοδος αντίστοιχα. 

 

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο τελευταίο έτος έχουν εγκατασταθεί συνολικά 48,5MWp φωτοβολταϊκών έργων. 

 

Με κύκλο εργασιών (καθαρές πωλήσεις) 44.500.000€ και κέρδη προ φόρων 5.500.000€, η Neon Energy Ελλάδας έκλεισε το Α’ εξάμηνο του 2012 και αντίστοιχα ο Όμιλος καταγράφει κύκλο εργασιών (καθαρές πωλήσεις) 85.000.000€ και κέρδη προ φόρων 9.500.000€. 

 

Η Neon Energy διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά μιας υγιούς και δυνατής εταιρείας με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης καθώς οι δανειακές υποχρεώσεις της είναι μηδενικές και οι πάσης φύσεως λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες σχεδιάζονται και στηρίζονται στα υψηλά αποθεματικά κεφάλαια της. 

 

Η αποτελεσματικότητα της εταιρείας και κατ’ επέκταση τα κέρδη αποδεικνύουν ότι παρά τη γενικότερη αρνητική οικονομική συγκυρία, ο Όμιλος έχει διατηρήσει την ηγετική της θέση στον κλάδο των ΑΠΕ και συνεχίζει να παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως με την δραστηριοποίησή της στη Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία και Κύπρο. Η Εταιρεία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και προβλέπεται η επέκτασή της στη Ρουμανία μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

 

Οικονομικές προβλέψεις - εκτιμήσεις για το 2012: 

 

1) Κύκλος Εργασιών Ελλάδος, 2012: 70,000,000€ για την Ελλάδα και κέρδη 8.650.000€ 

2) Κύκλος Εργασιών Ομίλου, 2012: 160,000,000€ και κέρδη 17.900.000€ (συμπεριλαμβάνονται οι διεθνείς αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Neon Energy και προαναφέρονται) 

 

Η Neon Energy είναι μία από τις σημαντικότερες πολυεθνικές εταιρείες του χώρου με παρουσία στη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο και παρέχει υπηρεσίες Business Development και EPC Contracting καθώς και χρηματοδοτικά προγράμματα για την πραγματοποίηση έργων.

 

Η εταιρεία προσφέρει λύσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα σε πάρκα, σε επαγγελματικές στέγες καθώς και σε οικιακές στέγες. Η εταιρεία προτείνει, μελετά και κατασκευάζει υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με την επέκτασή της στην Γερμανία, στην Ιταλία, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο. Σήμερα, η Νeon Εnergy διαθέτει έργα πάνω από 92MW σε φωτοβολταϊκά πάρκα, 11,9MW σε επαγγελματικές στέγες και 6,9MW σε οικιακές στέγες, των οποίων η εγκατάσταση έχει ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη.