Το ποσό των 7,293 δισ. ευρώ άντλησε η Ιταλία από τη σημερινή κρίσιμη δημοπρασία 10ετών και 5ετών ομολόγων, με το επιτόκιο να καταγράφει κάθετη πτώση. 

 

Ο στόχος της δημοπρασίας κυμαινόταν μεταξύ 5,25 και 7,5 δισ. ευρώ. 

 

Η μέση απόδοση για τα 10ετή ομόλογα διαμορφώθηκε στο 5,82% από 5,96% στην προηγούμενη δημοπρασία και για τα 5ετή ομόλογα στο 4,73% από 5,29%.