Οι τράπεζες, ήδη από τις αρχές του 2010, παρακολουθώντας τις οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές και ανταποκρινόμενες στη δυσμενή οικονομική συγκυρία, προέβησαν, παρά τα προβλήματα ρευστότητας που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα, σε πολύ μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων, υποστηρίζει η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών σε ανακοίνωση της.


Στην ίδια ανακοίνωση παραθέτει στοιχεία για τις καταθέσεις από τα οποία προκύπτει ότι μόλις 2 στους δέκα έλληνες έχουν στην τράπεζα κατάθεση που υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ.


Οπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση "τα προγράμματα ρυθμίσεων των τραπεζών ξεκίνησαν το 2010 και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012, προσφέροντας σε διάφορες κατηγορίες οφειλετών, όπως τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους (λόγω της περικοπής των αποδοχών τους), καθώς και τους άνεργους, επιμήκυνση της διάρκειας με μείωση των δόσεων των δανείων τους.


Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Πίνακας 1), προκύπτει ότι οι ρυθμίσεις των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, παρουσίασαν, την 30η Ιουνίου 2012, σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2011, αύξηση του αριθμού κατά 16,4%.


Επίσης, κατά την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, αποδεικνύεται ότι:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

Συνολικός αριθμός ρυθμισμένων δανείων

Συνολικό ποσό ρυθμισμένων δανείων

Μέσος όρος ποσού / ρυθμιζόμενο δάνειο

Ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων

31.12.2011: 179.094

31.12.2011: 11,99 δισ. ευρώ

31.12.2011: 66.971 ευρώ

30.6.2012: 222.384

(24%)

30.6.2012: 12,38 δισ. ευρώ

(3,3%)

30.6.2012: 55.670 ευρώ

(-16,9%)

Ρυθμίσεις καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών

31.12.2011: 390.712

31.12.2011: 5,88 δισ. ευρώ

31.12.2011: 15.040 ευρώ

30.6.2012: 441.038

(13%)

30.6.2012: 5,88 δισ. ευρώ

(0%)

30.6.2012: 13.338 ευρώ

(-11,3%)

ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2011: 569.806

31.12.2011: 17,87 δισ. ευρώ

31.12.2011: 31.362 ευρώ

30.6.2012: 663.422

(16,4%)

30.6.2012: 18,26

(2,2%)

30.6.2012: 27.528 ευρώ

(-12,2%)Κατανομή καταθέσεων φυσικών προσώπων

Την 30η Ιουνίου 2012, το 93% των φυσικών προσώπων-καταθετών των τραπεζών διέθεταν καταθέσεις συνολικού ύψους έως 10.000 ευρώ, ενώ μόλις το 0,4% αυτών είχαν καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ, ποσό που συνιστά και το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά καταθέτη από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Αντίστοιχα ποσοστά παρατηρούνται και στα λοιπά βασικά διεθνή νομίσματα (Πίνακας 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κατηγορία ποσού σε ευρώ

Ποσοστό επί συνόλου φυσικών προσώπων με λογαριασμό ευρώ

€0 - 2.000

81,5%

€2.001 - 10.000

11,3%

€10.001 - 50.000

5,9%

€50.001 - 100.000

0,9%

€100.001 και άνω

0,4%

Κατηγορία ποσού σε δολ. ΗΠΑ

Ποσοστό επί συνόλου φυσικών προσώπων με λογαριασμό δολ. ΗΠΑ

$0 - 2.500

76%

$2.501 - 12.000

13%

$12.001 - 60.000

8,5%

$60.000 και άνω

2,5%

Κατηγορία ποσού σε στερλίνες

Ποσοστό επί συνόλου φυσικών προσώπων με λογαριασμό στερλίνας

£0-1.500

83%

£1.501-8.000

11%

£8.001 - 40.000

5%

£40.001 και άνω

1%

Κατηγορία ποσού σε ελβετικό φράγκο

Ποσοστό επί συνόλου φυσικών προσώπων με λογαριασμό ελβ. φράγκου

CHF 0 - 2.500

84,5%

CHF 2.501 - 12.000

8,5%

CHF 12.001 - 60.000

6%

CHF 60.000 και άνω

1%