Ένα ακόμα έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Περιφέρειας Αττικής) παρελήφθη προσωρινά και έχει αρχίσει να λειτουργεί. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενεκρίθη το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση του Κρηπιδώματος Λιμένα Αλών (Ηλεκτρικός) και δίκτυα συλλογής λυμάτων στον Κεντρικό Λιμένα», προϋπολογισμού 6.000.000 χωρίς ΦΠΑ.

 

Το έργο το οποίο ολοκληρώθηκε πριν τη θερινή περίοδο, διευκόλυνε πλοία, αυτοκίνητα και επιβάτες σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους προβλήτες του λιμένα, αφού από αυτόν εξυπηρετούνται οι ακτοπλοϊκές γραμμές των Ανατολικών και Κεντρικών Κυκλάδων.

 

Το έργο αυτό αποτελεί και το πρώτο ουσιαστικό έργο του υπό κατασκευή σταθμού του μετρό Σταθμός “Πειραιά”, του οποίου κλίμακες θα βγαίνουν κατευθείαν εντός της λιμενικής ζώνης.

 

Παράλληλα ολοκληρώθηκε από την περιοχή της πλατείας Καραϊσκάκη (Ακτή Τζελέπη) μέχρι την Ακτή Βασιλειάδη (Πολιτιστική Ακτή και Υπουργείο Ναυτιλίας) το δίκτυο συλλογής λυμάτων της πόλης, του οποίου αγωγοί (για βρόχινα νερά) κατέληγαν στον πυθμένα του λιμένα. Το έργο αυτό αποτελεί κορυφαίο περιβαλλοντικό έργο για το λιμάνι, το οποίο πλέον απαλλάσσεται από λύματα.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε ομόφωνα τη διενέργεια δημόσιου, διεθνούς, ανοιχτού διαγωνισμού για την τριετή ανάθεση των εργασιών καθαρισμού, συλλογής και απομάκρυνσης, με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, ρυπογόνων υλικών και ουσιών των παράκτιων χώρων της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 837.690 ευρώ πλέον ΦΠΑ και καλύπτει τις χρήσεις 2012-2015. Οι καλυπτόμενοι θαλάσσιοι χώροι είναι: (α) Κεντρικός Λιμένας, (β) Εμπορικός Λιμένας, (γ) Επισκευαστικός Λιμένας Περάματος και (δ) θαλάσσιος χώρος Κυνόσουρας.

 

Η σχετική διακήρυξη και οι όροι της θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο.

 

Όπως είναι γνωστό ο ΟΛΠ Α.Ε. διαθέτει σημαντικούς πόρους για τον καθαρισμό των θαλάσσιων και χερσαίων χώρων του λιμένα, έργο το οποίο αναλαμβάνουν μετά από διεθνή διαγωνισμό ιδιωτικές εταιρίες.

 

Σημειώνεται ότι χάρις στις περιβαλλοντικές πολιτικές, που ασκούνται στο λιμάνι του Πειραιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων (ESPO) με πιστοποίηση των Lloyds έχει ανακηρύξει από το 2011, το Λιμένα Πειραιώς ως οικολογικό λιμάνι (ECOPORT), τίτλος ο οποίος έχει απονεμηθεί σε 9 μόνο μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια.