Σε θετική τροχιά κινήθηκαν τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2012 για τον όμιλο Κορρές τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας, παρά το ασταθές πολιτικό κλίμα που επικράτησε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση 1,29% το α΄ εξάμηνο του έτους στα 1,4 εκατ. ευρώ από 1,39 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή μερίοδο. 

Παράλληλα, ενισχυμένες κατά 0,6% ήταν οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφούμενες στα 21,7 εκατ. ευρώ από 21,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011. 

Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 430 μονάδες βάσης σε 63,8% από 59,6% - προερχόμενη κυρίως από την ορθολογικοποίηση του μίγματος και της πολιτικής πωλήσεων καθώς και της βελτίωσης του κόστους. 

Τα λειτουργικά προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν στα € 5,1 εκατ. από € 5,07 εκατ., αυξημένα κατά 0,43% λόγω της βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και της πολιτικής συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων 

Παρά το κλίμα ύφεσης που χαρακτήρισε την ελληνική αγορά και που επιδεινώθηκε το δεύτερο τρίμηνο, ο όμιλος συνέχισε την ενεργή στήριξη της μάρκας στην Ελλάδα εστιάζοντας σε διαφήμιση (τηλεοπτική, έντυπη και ηλεκτρονική), λανσάρισμα καινοτόμων σειρών (αντιγήρανση & φροντίδα μαλλιών), ανανέωση προϊοντικών κατηγοριών (ανδρική φροντίδα και φροντίδα σώματος), ανανέωση της ιστοσελίδας της μάρκας, στήριξη του σημείου διανομής (Φαρμακείο) καθώς και τοπικών κοινωνιών (συμβολαιακή γεωργία) και επιστημονικών συνεργασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επένδυση σε Έρευνα και Ανάπτυξη παραμένει σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα. 

Στο εξωτερικό, προτεραιότητα του Ομίλου συνέχισαν να αποτελούν οι αγορές εστίασης όπως είναι η Ισπανία, η Γερμανία, η Αγγλία, και η Ρωσία. Στόχος του Ομίλου είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της μάρκας στα σημεία ημι-επιλεκτικής διανομής και στα φαρμακεία, τόσο μέσω προωθητικών ενεργειών όσο και με την τοποθέτηση νέων προϊόντων. Στην Β. Αμερική ο Όμιλος συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία του μέσω της συνεργασίας του με την Johnson &Johnson.