Σε αρνητικό ιστορικό ρεκόρ μείωσε η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας τα επιτόκια, ενώ η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε νέα μέτρα για την αναθέρμανση της οικονομίας. 

 

Ειδικότερα, η κεντρική τράπεζα μείωσε το βασικό επιτόκιο Selic κατά 50 μονάδες βάσης στο 7,5% και άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να προχωρήσει και σε περαιτέρω μείωση. 

 

Η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής έχει επιβραδυνθεί δραματικά από το 7,5% το 2010 σε κάτω από 2% φέτος.