Στα 15,8 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές μετά φόρων για τον όμιλο της Intracom στο α' εξάμηνο 2012 έναντι ζημιών 28,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

 

Επιπλέον τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA διαμορφώθηκανστα 38,9 εκατ. ευρώ έναντι 30 εκατ. στο α' εξάμηνο του 2011.

 

Αντίστοιχα στην Intrakat τα EBITDA περιορίστηκαν στα 2,5 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο 2012 από 5,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.