Στα 7,4 εκατ. ευρώ υποχώρησε ο κύκλος εργασιών της Βαρβαρέσος στο πρώτο εξάμηνο του 2012, από 12,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. 

Παράλληλα, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, ποσοστό 61,8% των συνολικών πωλήσεων. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2012 ανήλθαν σε ζημίες 1,11 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,49 εκατ. ευρώ του εξαμήνου 2011. 

Τα αποτελέσματα της εταιρίας για το εξάμηνο εμφανίζουν ζημίες 2,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,1 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.