Με ζημιές 0,90 εκατ. ευρώ έκλεισε το α΄ εξάμηνο για τον όμιλο ΙΑΣΩ. Σε επίπεδο μητρικής, το ΙΑΣΩ εμφανίζει κέρδη μετά από φόρους ύψους 1,41 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 62,76 εκατ. ευρώ, ενώ για τη μητρική στα 33,33 εκατ. ευρώ. 

 

Εταιρεία

Όμιλος

Κύκλος εργασιών:  

€ 33,33 εκ.

€ 62,76 εκ.

EBITDA:  

€ 7,86 εκ.

€   9,67 εκ.

Κέρδη προ φόρων:  

€ 1,90 εκ.

€   0,07 εκ.

Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους: 

€ 1,41 εκ.

€ -0,90 εκ.

 

 

Με τη δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του α’ εξαμήνου 2012, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιος Σταματίου σχολίασε: 

 

«Η διατήρηση του ομίλου ΙΑΣΩ σταθερά σε κερδοφόρα πορεία και εντός του 2012 , παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική οικονομία και τις μεγάλες αλλαγές που συντελέσθηκαν στον κλάδο στο πρώτο εξάμηνο του 2012 είναι γεγονός που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. 

 

Εντός του Α’ εξαμήνου του 2012 , ο όμιλος ΙΑΣΩ ξεκίνησε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά και ασφαλιστικές εταιρείες, γεγονός που δημιούργησε νέες προκλήσεις για όλους μας και απαίτησε σημαντικές επενδύσεις σε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών μας. Σε αυτό το έργο, το ανθρώπινο δυναμικό και οι Ιατροί συνεργάτες του ομίλου ΙΑΣΩ ανταποκρίθηκαν με επιτυχία, γεγονός που καταδεικνύεται από την αύξηση των εισαγωγών εσωτερικών ασθενών του ομίλου κατά 7,5% κατά το Α’ εξάμηνο του 2012. 

 

Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί στα αποτελέσματα του Α΄εξαμήνου, είναι ότι υπήρξε βελτίωση των μικτών αποτελεσμάτων σε επίπεδο ομίλου, με το μικτό περιθώριο κέρδους να παρουσιάζει βελτίωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες ενώ στην μητρική εταιρεία παρέμειναν σταθερά στα επίπεδα του Α’εξαμήνου του 2011, τα οποία είναι από τα υψηλότερα του κλάδου. 

 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου του 2012 από τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 2,77 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και 2,42 εκατ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής εταιρείας που προέκυψαν από την αναδιοργάνωση του δανεισμού του Ομίλου. Η συμφωνία αυτή με τις πιστώτριες τράπεζες για δεκαετή αποπληρωμή των δανείων θα βοηθήσει τη ρευστότητα και την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης των εταιρειών μας. Εκτιμούμε ότι τους επόμενους μήνες η κρίση θα γίνει πιο έντονη, για αυτό οι προσπάθειές μας εντείνονται στο επίπεδο των εσόδων με νέες συνεργασίες με ασφαλιστικούς φορείς και αναδιοργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και στον περαιτέρω εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών. 

 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι με τις συντονισμένες προσπάθειες όλωντων ανθρώπων της οικογένειας του ΙΑΣΩ, ο όμιλος θα συνεχίσει την σταθερά κερδοφόρα του πορεία , περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό τις συνέπειες της κρίσης».