Ζημιές έναντι κερδών κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο ο όμιλος της Εβροφάρμα ΑΒΕΕ. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  €773 χιλ. έναντι €1.562 χιλ.της περσινής περιόδου μειωμένα κατά 50.5% και τα εταιρικά σε €522 χιλ. έναντι 1.405 χιλ.της περσινής περιόδου μειωμένα κατά 62,8%.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α εξάμηνο το 2012  ανήλθε σε €13.834 χιλ. έναντι €14.927 χιλ  της περσινής περιόδου μειωμένος  κατά 7,3% και ο εταιρικός κύκλος εργασιών  ανήλθε σε €13.624 χιλ.έναντι €14.860 χιλ. της περσινής περιόδου μειωμένος κατά 8,3%. 

Οι πωλήσεις επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας καθώς και από την αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων του φρέσκου γάλακτος.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές €1.423 χιλ έναντι κερδών €107 χιλ. και εταιρικά ανήλθαν σε ζημιές €1.499 χιλ. έναντι €107 χιλ. κέρδη.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε ζημιές €1.563 χιλ. ζημιές έναντι κερδών €30 χιλ της περσινής περιόδου. 

Το αποτέλεσμα μετά φόρων της εταιρίας είναι €1.638 χιλ. ζημιές, έναντι κερδών €20 χιλ.της περσινής περιόδου. 

Το αποτέλεσμα επηρεάστηκε αφενός από τις αυξημένες αποσβέσεις και αφετέρου από το υψηλό κόστος δανεισμού.