Στα 9,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά φόρων στον όμιλο της Μαίλλης στο α' εξάμηνο 2012 έναντι 6,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

 

Όπως αναφέρει ο όμιλος η διεύρυση των ζημιών οφείλεται σε αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές σε σύγκριση με το 2011.