Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας επικύρωσε σήμερα το κοινοβούλιο της Εσθονίας, ο οποίος αποσκοπεί στη στήριξη των προβληματικών χωρών-μελών της Ευρωζώνης. 

 

Συνολικά, 59 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, έναντι 34 που ψήφισαν κατά. 

 

Ο ΕΜΣ θα αντικαταστήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), αφού θα λειτουργήσει παράλληλα με αυτό ως τα μέσα της ερχόμενης χρονιάς. Θα μπορεί να προβαίνει στην απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και στην αγορά ομολόγων στη δευτερογενή αγορά.
 

Ο ΕΜΣ προβλεπόταν αρχικά να λειτουργήσει στις αρχές Ιουλίου, αλλά έχει μπλοκαριστεί η επικύρωσή του στη Γερμανία, όπου το Συνταγματικό Δικαστήριο άρχισε την εξέταση αγωγών κατά του μηχανισμού αυτού και του δημοσιονομικού συμφώνου, τα οποία έχουν ήδη πάρει την έγκριση του γερμανικού κοινοβουλίου, αλλά δεν έχουν υπογραφεί από τον πρόεδρο Γιοάχιμ Γκάουκ.