Μείωση κερδών κατέγραψε η Intralot το α' εξάμηνο.

Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου INTRALOT ανήλθε σε €687,3 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2012, έναντι €586,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 17,2%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ εξάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν στα €81,4 εκατ., σε σχέση με €72,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011 (+12,2%). Τ

 

α κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το Α’ εξάμηνο του 2012 μειώθηκαν κατά 26,8% φτάνοντας τα €5,5 εκατ. Σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2012, ο καθαρός δανεισμός έφθασε τα €388 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά €26,1 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2012 εξαιτίας των επενδύσεων συνολικής αξίας €39,4 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2012 κυρίως λόγω της ανανέωσης της άδειας διαχείρισης της εθνικής λοταρίας στη Μάλτα.

Αναφορικά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17,1% φτάνοντας τα €74,2 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  αυξήθηκαν κατά 59,7% στα  €20,5 εκατ. από €12,8 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2011. Τέλος, όσον αφορά στα κέρδη μετά από φόρους (EAT), διαμορφώθηκαν στα €18,7 εκατ. σε σχέση με €3,7 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2011.