Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να προχωρήσει σε αγορές ομολόγων υπερχρεωμένων χωρών της ευρωζώνης μόνο αν οι χώρες αυτές έχουν ζητήσει από το ευρωπαϊκό ταμείο διάσωσης να παρέμβει στην πρωτογενή αγορά και αν το ΔΝΤ συμμετέχει στη διαδικασία, είπε ο Γεργκ Ασμουσεν, μέλος της EKT.

O κ. Ασμουσεν είπε ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι οι χώρες θα εφαρμόζουν αυστηρά προγράμματα δημοσιονομικής σύγκλισης και ότι η ΕΚΤ δεν θα καταβάλλει χρηματική βοήθεια χωρίς οι χώρες να αναλαμβάνουν τις δικές τους ευθύνες.

«Από την πλευρά μου αυτό σημαίνει ότι το ΔΝΤ θα πρέπει να συμμετέχει στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σύγκλισης καθώς έχει μοναδική τεχνογνωσία... και εμπειρία στην περιφρούρηση τέτοιων καταστάσεων», τόνισε ο κ. Ασμουσεν.