Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ύψους 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει στις 4 Σεπτεμβρίου ο ΟΔΔΗΧ.