Πτώση 10,6% εμφάνισε ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με τα καύσιμα, τον Ιούνιο του 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2011, έναντι μείωσης 11,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.Χωρίς τα καύσιμα, ο Δείκτης Όγκου υποχώρησε κατά 10,7%, έναντι μείωσης 9,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
 

Εν τω μεταξύ, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, τον Ιούνιο του 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2011, σημείωσε μείωση 9,6%, έναντι μείωσης 8,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
 

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιμα, υποχώρησε κατά 10,0%, έναντι μείωσης 8,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.