Μείωση κατά 3,1% παρουσίασε η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Ιούνιο 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Ιουνίου 2011, έναντι μείωσης 3,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Ιούνιο 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2011, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.