Ζημιές 733.229 ευρώ κατέγραψε η εταιρεία ΚΡΕΚΑ κατά το α’ εξάμηνο του έτους ενώ πτώση 52% σημειώθηκε στα κέρδη προ φόρων, χρημ/κων αποτ/των & αποσβέσεων (EBITDA).

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 15.010.369 € από 8.560.010 € το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Τα μικτά κέρδη μη βιολογικών στοιχείων ανήλθαν σε 1.244.228 € από 799.924 €. 

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημιές 733.229 € από ζημιές 258.265. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ήταν 244.599 έναντι 225.473 πέρσι. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε ζημιές 130.782 έναντι κερδών 37.989 το α’ εξάμηνο του 2011. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιές 819.337 € από ζημιές 314.984 € ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν 733.229 € έναντι 258.265 €.