Κερδοφορία 15 εκατ. ευρώ μετά τις προβλέψεις και τη φορολογία και αύξηση εσόδων κατά 25% πριν την απομείωση των ομολόγων εμφάνισε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 η Ελληνική Τράπεζα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Μετά τη ζημιά του 2011 λόγω της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων και ως αποτέλεσμα προληπτικής και ορθολογικής διαχείρισης μέσα σένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον λόγω και της παρατεταμένης ύφεσης στην οικονομία, η τράπεζα παρουσιάζει ικανοποιητική κερδοφορία 15 εκατ. ευρώ μετά τις προβλέψεις και τη φορολογία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 και ικανοποιεί τους εποπτικούς δείκτες. 

Επιπλέον, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 παρουσιάζει αύξηση των εσόδων κατά 25% πριν την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και μείωση των εξόδων κατά 9%. 

Λόγω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και των πολύ σοβαρών επιπτώσεων στην Κυπριακή και στην Ελληνική Οικονομία, οι προβλέψεις παρουσιάζονται αυξημένες κατά 79% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 46,5% σε σχέση με 73,3% της περσινής αντίστοιχης περιόδου. 

Εν τω μεταξύ σημειώνεται ότι με επιτυχία έληξε τον Ιούλιο του 2012 η πρώτη φάση του Προγράμματος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του ομίλου και η τράπεζα άντλησε 46,8 εκατ. ευρώ κεφάλαιο, διαμορφώνοντας Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας Ομίλου 14,0%, Δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων 11,2% και Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 8,3%, υπερβαίνοντας τα σχετικά όρια που θέτει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.