Αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων καθώς και στα κέρδη προ φόρων εμφάνισε η Ευρωπαϊκή Πίστη το α΄ εξάμηνο του 2012, σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης με δύο εκλογικές αναμετρήσεις, που είχε σαν αποτέλεσμα τη συνέχιση της συρρίκνωσης της παραγωγής του ασφαλιστικού κλάδου κατά -7,9%, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε σημαντικά κατά 22,3% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011 και διαμορφώθηκε στα 80,7 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων έκλεισαν στα 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011, αυξημένα κατά 46,7%.

Η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 43,6 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 275,2 εκατ. ευρώ έναντι 242,9 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2011, αυξημένο κατά 13,3%, ενώ τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 8,7% σε σχέση με την 31/12/2011.

Όπως σημειώνεται η φερεγγυότητα και η ταμειακή ρευστότητα της εταιρείας βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, όντας αλώβητες από την παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής οικονομίας. Η εταιρία παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στον ασφαλιστικό κλάδο, είναι αισιόδοξη ότι θα επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος.