Σε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών της εταιρειών, κατά το ποσοστό που της αναλογεί, συμμετείχε η Ικτίνος, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η θυγατρική εταιρεία ΙΔΕΗ ΑΕ (ποσοστό συμμετοχής 100%), αποφάσισε με την τακτική γενική συνέλευση της, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.040.000 ευρώ.

Παράλληλα, η θυγατρική εταιρεία ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ποσοστό συμμετοχής 90%), αποφάσισε με την τακτική γενική συνέλευση της, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 450.000 ευρώ.