Είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει έναν φορέα για την εκκαθάριση των τραπεζών, ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι δεν θα επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι από ενδεχόμενες πτωχέυσεις, υπογράμμισε ο Michel Barnier, όπως μεταδίδει το Reuters. 

 

Ο κ. Barnier θεωρεί ουσιώδη τη δυνατότητα της ΕΚΤ να αποκτήσει εποπτικό ρόλο στις ευρωπαϊκές τράπεζες, προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

 

Επίσης, σημείωσε ότι ο ρόλος της εκκαθάρισης θα μείνει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, μέχρι να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός φορέας.