Περισσότερο απ' ότι αναμενόταν αναπτύχθηκε η οικονομία της Ινδίας στο β' τρίμηνο του 2012, ύστερα από τις μειώσεις επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα της χώρας. 

 

Ειδικότερα, το ΑΕΠ της Ινδίας αναπτύχθηκε 5,5% στο β' τρίμηνο, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 5,2%.