Δραματική πτώση της τάξης του 838,5% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των ελληνικών εισηγμένων στο α' εξάμηνο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta Securities.

 

Ειδικότερα, οι 150 από τις 218 εισηγμένες ήταν ζημιογόνες και μόλις 68 κερδοφόρες. 

 

Επίσης, από τις ζημιογόνες εταιρείες, οι 81 εμφάνισαν αύξηση ζημιών, 41 περιόρισαν τις ζημιές και 28 «γύρισαν» από κέρδη σε ζημιές. 

 

Από τις κερδοφόρες εισηγμένες, οι 28 κατέγραψαν αύξηση κερδών, οι 33 σημείωσαν μείωση κερδών, ενώ 7 «γύρισαν» από ζημιές σε κέρδη. 

 

Τέλος, από την επεξεργασία των παραπάνω ισολογισμών, ο κύκλος εργασιών είναι οριακά ενισχυμένος κατά 0,1% στα 37,885 δισ. ευρώ, τα EBITDA μειωμένα κατά 12,3% στα 3,425 δισ. ευρώ και οι καθαρές ζημιές ανέρχονται στα 895,789 εκατ. ευρώ.