Βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και αυξημένο κύκλο εργασιών κατέγραψε η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι ΑΕ, σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξάμηνου του 2012.

Ειδικότερα, η αύξηση του κύκλου εργασιών ανέρχεται για τη μητρική εταιρεία σε ποσοστό περίπου 36,72 %, ενώ για τoν όμιλο σε ποσοστό περίπου 41%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 2.398.781,71 ευρώ έναντι ποσού 1.754.504,62 ευρώ, κατά το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 3.233.087,17 ευρώ έναντι ποσού 2.296.794,88 ευρώ, το α΄ εξάμηνο του 2011.

Επίσης, η εταιρεία εμφάνισε σημαντικότατη βελτίωση στο δείκτη ΕΒΙΤDΑ, αφού έχει επιστρέψει πλέον σε λειτουργική κερδοφορία, μετά από ενέργειες της διοίκησης.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, ενώ, κατά το α΄ εξάμηνο του 2011, η μητρική εμφάνιζε λειτουργικές ζημίες -974.126,52 ευρώ, φέτος, κατά το α΄ εξάμηνο του 2012, κατεγράφησαν λειτουργικά κέρδη ποσού 213.180,29 ευρώ και, αντίστοιχα, ο όμιλος εμφάνιζε, το 2011, ζημίες -1.066.966,74 ευρώ και, για το α΄ εξάμηνο του 2012, εμφάνισε κέρδη 138.077,91 ευρώ.

Τέλος, η εισηγμένη ανακοίνωσε βελτίωση και στα αποτελέσματα μετά φόρων, καθώς, κατά το α΄ εξάμηνο του 2012, κατέγραψε μειωμένες ζημίες ποσού – 466.918,12 ευρώ, παρά τις αυξημένες προβλέψεις απομείωσης συμμετοχών, που πραγματοποίησε, ενώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσίασε ζημίες ποσού -1.561.617,51 ευρώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τον όμιλο, ο οποίος, κατά το α΄ εξάμηνο του 2012, εμφάνισε ζημίες ποσού -662.265,43 ευρώ, ενώ, κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, είχε καταγράψει ζημίες ποσού -1.615.950,07 ευρώ.