Αποκλειστική συμφωνία υπέγραψαν η AMR Corp., μητρική εταιρεία της American Airlines, και η US Airways Group, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

 

Η συμφωνία θα επιτρέψει στις δύο εταιρείες να ανταλλάξουν συγκεκριμένες εμπιστευτικές πληροφορίες, καθώς εξετάζουν την πιθανότητα συγχώνευσης των επιχειρήσεών τους. 

 

Επίσης, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να μην λάβουν μέρος σε συνομιλίες εξαγορών με άλλους, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

 

Να σημειωθεί ότι η AMR είχε ζητήσει προστασία από την χρεοκοπία τον Νοέμβριο του 2011.