O κύκλος εργασιών του Ομίλου Ridenco στο α' εξάμηνο του 2012 από συνεχιζόμενεςδραστηριότητες εμφάνισε αύξηση κατά 17,7% σε σχέση με το 2011 οφειλομένη κύρια στις μεγάλες προσφορές που πραγματοποίησε ο Όμιλος προς τον τελικό καταναλωτή-πελάτη στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας του αλλά και περιόδου ξεπουλήματος εμπορευμάτων. 

Η μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 81,8 ποσοστιαίες μονάδες σε 13% περίπου λόγω των αυξημένων προσφορών, παρά την εξοικονόμηση εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης είχε ως αποτέλεσμα την συνέχιση των αρνητικών αποτελεσμάτων σε λειτουργικό επίπεδο (ΕΒΙΤDΑ), αντίθετα δε η μη ύπαρξη διαγραφής υπεραξίας θυγατρικών και των μικρότερων ζημιών απο απομείωση αξίας παγίων επέφεραν μείωση των ζημιών απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους στα €8,6 εκατ. περίπου έναντι €11,4 εκατ. περίπου για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. 

Μειωμένες για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου (συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες) ήταν και οι ζημίες μετά από φόρους που ανήλθαν σε €8,8 εκατ. έναντι €15,6 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. 

Με δεδομένα το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99 ν.3588/2007 και την μη εξωδικαστική πλέον ολοκλήρωση μέχρι σήμερα των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της Ridenco Commercial A.E., την καταγγελία των συμβάσεων συνεργασίας από τους αλλοδαπούς συνεργαζόμενους οίκους, την αβεβαιότητα για την συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου εν μέσω συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, και τα αρνητικά Ιδία Κεφάλαια της εταιρίας, της Ridenco Commercial A.E. και του Ομίλου στις 30.06.2012, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας αποτελεί προϋπόθεση για την εξυγίανση και συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου.


Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της Ridenco μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, καθώς η ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2011, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 30.03.2012 συνοδεύονταν από πιστοποιητικό ελέγχου, του νόμιμου ελεγκτή της, στο οποίο διατυπώνεται "Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης" και επομένως κατά την κρίση των αρχών οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2011 δεν έχουν καταρτιστεί συμφώνως με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.
 
Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. της εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των υποχρεώσεών του από τις ισχύουσες διατάξεις εκτιμά, όπως εξάλλου έχει γνωστοποιήσει εγγράφως και στην αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ότι οι οικονομικές καταστάσεις του 2011 και υπό την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, καταρτίστηκαν από την εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.