Άμεσα θα χορηγηθούν κεφάλαια στη Bankia από το ταμείο που έχει συστήσει η ισπανική κυβέρνηση για τις τράπεζες, όπως ανακοίνωσε το ταμείο.