Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών "ΒΑΛΚΑΝ Αναπτυξιακή Ακινήτων ΑΕ" και "Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος ΑΕ", από σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 2012, αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εταιρειών, δεν μπόρεσαν να δημοσιεύσουν εμπρόθεσμα την οικονομική έκθεση της περιόδου 01.01- 30.06.2012.